DNALAB KANSER

DNALab Kanser Paneli, kalıtsal kanser sendromları için yatkınlığınızın ve olası genetik risklerinizin tespit edilmesini sağlar.

Bu panel, bazı ailesel kanser sendromları için risk oluşturan genetik özellikleri inceleyerek, bireylerin hangi risk grubunda olduğunun tespitini sağlar. Bu genetik testler ile yüksek risk grubunda olduğunu öğrenen bireyler, kontrollerini sıklaştırarak ve erken doktor kontrolü ile olası kanser oluşumlarını çok erken dönemlerde tespit edebilir veya gerekli önlemleri alabilir.

DNALab Kanser Paneli içerik olarak;

Meme, kolon, akciğer, prostat, tiroid, beyin, mide, mesane, over, böbrek, cilt, pankreas, karaciğer, lenf kanseri gibi kanser sendromları için 94 gen ve risk oluşturan 284 genetik varyasyonlar incelenmektedir.

Ayrtıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Not: DNALab Kanser paneli klinik genetik araştırma testi olup, tanı değeri taşımaz.

Post has no taxonomies