DNALab NIPT

Non-invaziv Prenetal Tarama Testi

NIPT, Girişimsel Olmayan Prenatal Test, anne kanında serbest dolaşan bebek DNA’sını analiz eder ve bu sebeple sadece anneden alınan kan bu test için yeterlidir. Bu test gebeliğin 10. Haftasındanitibaren bebeğe ait genetik anomalileri (Trizomi 13, trizomi 18, trizomi 21, cinsiyet kromozom anöploidilerini ve delesyon sendromlarını) tarayan yüksek hassasiyete sahip bir tarama testidir.

Neden Yaptırmalıyım?

CVS ve amniyosentez teknikleriyle karşılaştırıldığında NIPT çok daha hassas ve doğruluk oranı yüksek sonuç vermektedir (bulgu oranı (>%99) ve düşük yanlış pozitif (%0.1)). Teknik avantajlarının yanı sıra, CVS ve amniyosentez teknikleri hamilelikte düşüğe yol açabilirken, NIPT anne kanından aldığı örneği çalışmasından ötürü düşük riski sıfır’dır.

NIPT testi bir diagnostik test değil, bir tarama testidir. Testte çıkan sonuca göre hastaya yönlendirme şu şekilde yapılabilir;

Negatif (-) sonuç; Gebelikte bakılan genetik anomaliler gözlenmemiştir.

Pozitif (+) sonuç; Gebelikte anomaliye rastlanmıştır, hastalık teşhisi yapılmamıştır. Amniyosentez ile doğrulama yapılması gerekmektedir.

Amniyosentezden önce NIPT testinin yapılması önemlidir; amniyosentez gebelik kaybı riski bulunan bir testtir ve bu testi yaptıran ailelerin sadece küçük bir kısmında anomali saptanır. NIPT ile gebelik kaybı riski ortadan kaldırılıp, gerekli taramayı yapmak mümkündür. Sadece anomali gözlemlenen durumlarda ailelerin amniyosenteze başvurması, gebelik sağlığı açısından en doğru yol olacaktır.

Risk grubundaki hastaların erken tanısını sağlamak ve gebelik kaybı riskini önlemek açısından NIPT testi risksiz ve uygun bir tarama testidir.

DNALab NIPT testi yakında laboratuvarımızda Illumina NextSeq 500 teknolojisi kullanılarak uygulanmaya başlayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Not: DNALab NIPT testi klinik araştırmalara yardımcı olmak için tasarlanmış olup, tanı değeri taşımaz.

Post has no taxonomies