MİKROARRAY

DNA Laboratuvarları, Illumina, Affymetrix ve Agilent gibi array platformlarını kullanarak uygulamara özel olarak array hizmet çözümleri sunmaktadır.

Moleküler Karyotiplendirme

Illumina CytoSNP 300K ve 850 K arrayleri kullanılarak,sayısal kromozom bozuklukları, CNV-LOH analizleri, delesyon, mikrodelesyon, duplikasyon, uniparental dizomi (UPD) ve marker kromozom gibi yapısal anomalilerin klinik araştırmalarda kullanılmasına olanak sağlar. Hizmetimiz, tam EDTA’lı kan, tükrük/sürüntü, doku ve DNA örneklerinden verilebilmektedir.

DNA dışında materyal gönderimi için lütfen dna@dnalab.com.tr adresi veya +90 212 296 296 3-4 nolu telefonlardan iletişime geçiniz.

mRNA Ekspresyon Analizi

Hizmet kapsamında insan, fare ve sıçanlar için tüm genom gen ekspresyonu array opsiyonları sunmaktayız. Hizmet kapsamında RNA örneklerinin laboratuvarımıza ulaştırılmasını takiben; ham verinin oluşturulması ve opsiyonel olarak biyoinformatik analizlerin tarafınıza iletilmesini kapsamaktadır. Analizler sonrasın ABI StepOnePlus Real Time PCR sistemimiz ile anlamlı olan ya da isteğinize özel olarak SYBERGreen, EvaGreen ya da TaqMan prob tabanlı doğrulama çalışmaları için hizmet sunmaktayız. Hizmetimiz total RNA ile sağlanmaktadır.

Hizmet basamakları:

*RNA örneklerinin spektrofotometrik ölçümü

*RNA örneklerinin Agilent Bioanalizör sistemi ile RIN değerlerinin ölçümü

*Array uygulama ve veri üretim basamağı

*Biyoinformatik analiz basamakları (opsiyonel)

microRNA Ekspresyon Analizi

Hizmet kapsamında insan, fare ve sıçanlar için tüm genom gen ekspresyonu array opsiyonları sunmaktayız. Hizmet kapsamında RNA örneklerinin laboratuvarımıza ulaştırılmasını takiben; ham verinin oluşturulması ve opsiyonel olarak biyoinformatik analizlerin tarafınıza iletilmesini kapsamaktadır. Analizler sonrasın ABI StepOnePlus Real Time PCR sistemimiz ile anlamlı olan ya da isteğinize özel olarak hedefe özel microRNA doğrulama çalışmaları için hizmet sunmaktayız.Hizmetimiz total RNA ile sağlanmaktadır.

Hizmet basamakları:

*RNA örneklerinin spektrofotometrik ölçümü

*RNA örneklerinin Agilent Bioanalizör sistemi ile RIN değerlerinin ölçümü

*Array uygulama ve veri üretim basamağı

*Biyoinformatik analiz basamakları (opsiyonel)

 

Örnek gönderim koşulları:

DNA

* DNA örnekleri en az 50 ng/ul konsantrasyonunda ve hacmen en az 30 ul olmalıdır.

* DNA örneklernin spektrofotometrik ölçüm değerleri; A260/280 dalga boyunda 1,8-2,22, A260/230 dalga boyunda >1,5 değerinde olmalıdır.

* DNA örnekleri agaroz jel elektroforezinde kontrol edilerek, degrade olmadığı kontrol edilmelidir.

* Tüm DNA örnekleri -20 C’ de örnek gönderim adresine, ephendorf tüplerinin parafilmlenmiş olarak gönderilmelidir.

* Tüm örnekler, örnek gönderim formu doldurulmuş şekilde isimlendirilmiş ve numaralandırılmış olarak gönderilmelidir.

RNA

* RNA örnekleri en az 100 ng/ul konsantrasyonunda ve hacmen en az 30 ul olmalıdır.

* RNA örneklernin spektrofotometrik ölçüm değerleri; A260/280 dalga boyunda 1,8-2,22, A260/230 dalga boyunda >1,5 değerinde olmalıdır.

* RNA örnekleri agaroz jel elektroforezinde kontrol edilerek, degrade olmadığı kontrol edilmelidir.

* Tüm RNA örnekleri -80 C’de kurubuz içerisinde örnek gönderim adresine, ephendorf tüplerinin parafilmlenmiş olarak gönderilmelidir.

* Tüm örnekler, örnek gönderim formu doldurulmuş şekilde isimlendirilmiş ve numaralandırılmış olarak gönderilmelidir.

Post has no taxonomies