Yeni Nesil Dizileme

DNA Laboratuvarları, Illumina NextSeq 500 sistemi ile tüm organizmalar için;

  • Tüm genom sekans,
  • De Novo sekans,
  • Hedeflenmiş gen bölgelerinin sekanslanması,
  • İsteğe özel gen panellerinin sekanslanması, hizmetlerini sunmaktadır.

 

NextSeq 500 sistemi ile üretilebilecek toplam genetik bilgiye ait verilerile ulaşmak için buraya tıklayınız.

 

Örnek Gönderim Koşulları:

* DNA örnekleri en az 50 ng/ul konsantrasyonunda ve hacmen en az 30 ul olmalıdır.

* DNA örneklernin spektrofotometrik ölçüm değerleri; A260/280 dalga boyunda 1,8-2,22, A260/230 dalga boyunda >1,5 değerinde olmalıdır.

* DNA örnekleri agaroz jel elektroforezinde kontrol edilerek, degrade olmadığı kontrol edilmelidir.

* Tüm DNA örnekleri -20 C’ de  örnek gönderim adresine, ephendorf tüplerinin parafilmlenmiş olarak gönderilmelidir.

* Tüm örnekler, örnek gönderim formu doldurulmuş şekilde isimlendirilmiş ve numaralandırılmış olarak gönderilmelidir.

 

Not: Uygun gönderim koşulları sağlamayan örnekler kalite standartları gereği çalışmaya alınamayacaktır.

Önerilen tüm uygulamalar araştırma amaçlı olup, tanı değeri taşımaz.

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Post has no taxonomies