Lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlarken, bu sırada tez projesi kapsamında yapay hücre membranı konstrüksüyonunu ve karakterizasyonunu hedef alan araştırmalara katıldı. İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’ndeki yüksek lisans öğrenimi boyunca akut lenfoblastik lösemi hasta örneklerinde WNT sinyal yolağı üzerine çalışılan projelere katkı sağladı. Bunun yanı sıra bazı hematolojik hastalıklar için tanı kitleri oluşturulması amacıyla başlatılan, “Interlaboratory Robustness of Next Generation Sequencing (IRON II)” isimli çok uluslu bir projenin Türkiye ayağında yer alarak çalışma ekibiyle beraber B-ALL ve T-ALL hasta gruplarında TP53, CRFL2, JAK2, IL7R ve PAX5 genlerindeki sıcak bölgelerde meydana gelen varyasyonların amplikon sekanslama ile tespitinde çalıştı. Tübitak destekli bir proje kapsamında, belirli bir mikro RNA ve onun bilgisayar destekli veri tabanlarında tahmini olarak gösterilen hedef geni arasındaki fonksiyonel ilişkinin doğrulanmasını sağladı. Aralık 2015’te DNA Laboratuvarına katıldı.